Fladby 3Dprint Logo

10 fordeler med 3D-print du bør vite om

3D-printing er kanskje nytt for deg, men vi ønsker å belyse hvilke åpenbare fordeler 3D-printing har for deg og din virksomhet med de 10 punktene under. 

1. HASTIGHET

En av de største fordelene med 3D-print er noe som kalles Rapid Prototyping. Rapid Prototyping er muligheten til å designe, produsere og teste en tilpasset del på så lite tid som mulig. Om nødvendig kan designen også modifiseres uten at hastigheten på produksjonsprosessen påvirkes negativt.

Før 3D-print var like vanlig som i dag, kunne det før ta flere uker å produsere en prototype. Hver gang en endring ble gjort, ble ytterligere noen ukers tid lagt til i prosessen. Det var ikke uvanlig at det tidligere tok et år å utvikle et produkt fra start til slutt.

Med 3D-print kan virksomheter designe en del, produsere den med en profesjonell 3D-printer og teste den, alt i løpet av få dager! For små bedrifter kan denne forskjellen være betydelig for utvikling og kommersialisering av virksomheten. Friheten og kreativiteten som er muliggjort ved 3D-print betyr at nesten hva som helst kan skapes uten behov for lagere fulle av dyre og tunge maskiner. Det betyr frihet fra begrensningene i minimumsbestillinger og at deler og produkter kan lages og tilpasses enkelt. For små produksjonsløp og prototyping er 3D-print det beste og rimeligste alternativet.

 

 
 

 

2. KOSTNAD

For små produksjonsløp er 3D-utskrift den mest kostnadseffektive måten på å produsere og lage produkter. Tradisjonelle prototypemetoder som CNC-bearbeiding og sprøytestøping krever et stort antall dyre maskiner. Videre har de mye høyere arbeidskraftkostnader ettersom de krever erfarne maskinførere og teknikere for å kjøre dem. Dette står i kontrast til 3D-printprosessen, hvor det bare er behov for 1 eller 2 maskiner og færre operatører (avhengig av systemet) for å produsere en del. Det er langt mindre avfallsmateriale fordi delen er bygd fra grunnen, ikke skåret ut av en solid blokk, da den er i subtraktiv produksjon og vanligvis ikke krever ytterligere verktøy.

 

 

3. FLEKSIBILITET

En annen stor fordel med 3D-print er at 3D-printere nesten kan lage hva som helst som passer innenfor dens byggevolum. Med tradisjonelle produksjonsprosesser krever hver ny del eller endring i en deldesign et nytt verktøy som må produseres for å lage den nye delen. Med 3D-print mates designen inn i en programvare og skrives deretter ut.

3D-print gjør det mulig å lage og produsere geometrier som er umulig ved bruk av tradisjonelle produksjonsmetoder. Slike geometrier inkluderer hule hulrom i faste deler og deler i deler. I motsetning til tradisjonelle metoder gjør 3D-print det mulig å inkludere flere materialer i et enkelt objekt, noe som muliggjør blanding og matching av en rekke farger, teksturer og mekaniske egenskaper. 3D-print lar enhver bruker, også de med begrenset CAD-erfaring, å redigere design slik som de vil ha det og skape unike og tilpassede produkter. Dette betyr også at enhver gitt design kan produseres i et bredt spekter av forskjellige materialer.

 

 

4. KONKURRANSEFORDEL

Bedrifter kan forbedre og forbedre et produkt slik at de kan levere bedre produkter på kortere tid. 3D-printing tillater fysisk demonstrasjon av et nytt produkt til kunder og investorer istedenfor å overlate det til deres fantasi, og reduserer derfor risikoen for at informasjon blir misforstått eller mistet under kommunikasjonsprosessen. Det gir også mulighet for kostnadseffektiv markedstesting, innhenting av tilbakemeldinger fra potensielle kunder og investorer på et håndgripelig produkt, uten risiko for høye kostnader til testing av prototyper.

 

 

5. HÅNDGRIPELIG DESIGN OG BRUKBARHETSTESTING

Det er ikke mulig å sammenligne å se et produkt på en skjerm mot å se og føle på et produkt eller en prototype. En fysisk prototype kan testes, og hvis det oppdages mangler, kan CAD-filen endres og en ny versjon skrives ut neste dag.

 

 

6. KVALITET

Tradisjonelle produksjonsmetoder kan resultere i dårlig design grunnet prototyper av dårlig kvalitet. Eksempel: Du baker en kake hvor alle ingrediensene er kombinert og blandet sammen, og deretter satt i ovnen for baking. Hvis de ulike elementene ikke er blandet godt, vil kaken få problemer som luftbobler eller ikke bli bakt på optimal måte. Det samme kan oppstå med subtraktive eller injeksjonsmetoder; kvalitet er ikke alltid sikret. 3D-printing tillater trinn-for-trinn montering av delen eller produktet, noe som garanterer forbedring av designet og deler / produkter av bedre kvalitet.

 

 

7. KONSISTENS

Som tidligere nevnt kan tradisjonelle produksjonsprosesser føre til at en prosentandel av en del er mangelfull eller inkonsekvent i kvalitet sammenlignet med resten av delene. Med 3D-printing skrives delene ut etter hverandre. Hver påfølgende individuelle del kan overvåkes, slik at feil kan fanges opp i sanntid, redusere det totale antall mislykkede deler og bortkastede materialer, samtidig som printeren øker jevn kvalitet på de produserte delene.

 

 

8. RISIKOREDUKSJON

3D-print gjør det mulig for en virksomhet å redusere risikoen ved produksjon. 3D-printteknologi gjør det mulig for produktdesignere å verifisere produktprototyper før de investerer store beløp i masseproduksjon som kan være katastrofale.

 

 

9. TILGJENGELIGHET

3D-printsystemer er mye mer tilgjengelige og kan brukes av et mye bredere spekter av mennesker enn tradisjonelle produksjonsoppsett. Sammenlignet med de enorme utgiftene forbundet med å sette opp tradisjonelle produksjonssystemer, koster et 3D-printoppsett betydelig mindre. I tillegg er 3D-print nesten fullstendig automatisert, noe som krever lite eller ingen ekstra personell for å operere, føre tilsyn med og for å vedlikeholde maskinen, noe som gjør den mye mer tilgjengelig enn andre produksjonssystemer med god margin.

 

 

10. BÆREKRAFTIG PRODUKSJON

Med 3D-print trenger man færre deler, og færre deler som må fraktes over landegrenser. Dette påvirker miljøet på en positiv og bærekrafig måte ved at færre deler og produkter blir sendt over hele kloden. Videre er det heller ikke er behov for å drifte og vedlikeholde en energikrevende fabrikk. 3D-print skaper mye mindre avfallsmateriale for hver enkelt del, i tillegg til at materialer som brukes i 3D-print generelt er resirkulerbare og nedbrytbart. Ved å benytte 3D-print hjelper du å holde verden mer bærekraftig.

 

Vi har god erfaring med bærekraftig 3D-print og kan skreddersy i henhold til dine produktspesifikasjoner. Videre kan vi gjerne bistå med uforpliktende og kostnadsfri rådgivning.